Saturday, May 16, 2009

SELAMAT HARI GURU.

Kepada semua guru sama ada yang masih berkhidmat atau sudah bersara dari perkhidmatan diucapkan selamat "HARI GURU". Kepada guru-guru, pensyarah, dan para ustaz yang pernah mengajar saya diharapkan mendapat pahala yang berkekalan daripada ilmu yang manfaat yang telah dicurahkan.

Terutama diucapkan jutaan terima kasih kepada guru yang telah mengenalkan saya dengan 1,2,3,a,b,c dan alif, ba, ta sehingga saya menjadi seperti sekarang. Paling istimewa kepada kedua-dua ibu bapa yang banyak mengajar tentang kehidupan. Semua anda di atas bumi ini adalah guru. "SELAMAT HARI GURU".

No comments:

Post a Comment